evendo

vending – w Polsce i w Europie

Era nowoczesnego vendingu w Polsce

 

Branża vendingowa w Polsce jest stosunkowo młoda, gdyż dopiero w drugiej połowie lat 90-tych, po denominacji złotego w obiegu pojawiły się monety umożliwiające zakupy w automatach, rozpoczął się dynamiczny rozwój vendingu. Aktualna liczba automatów szacowana jest na ok. 40 000 co statystycznie daje 1 automat na 1000 mieszkańców, gdzie w Europie Zachodniej na tę liczbę osób przypada aż 6-11 automatów. Roczny przyrost liczby automatów w Polsce to nawet kilkanaście procent.

 

Vending w Europie jako, że jest o wiele starszy, jest też o wiele bardziej rozwinięty. Jednocześnie już od wielu lat rozwój branży jest wspomagany przez specjalizowane systemy informatyczne, które pozwalają operatorom vendingowym skutecznie zarządzać ich biznesami, a dzięki temu je rozwijać.

 

Vending w Polsce nie korzysta z żadnych wyspecjalizowanych systemów informatycznych co zdecydowanie blokuje jego wejście w erę dynamicznej ekspansji. Już dzisiaj mamy pewność, że tylko firmy korzystające z profesjonalnych narzędzi mają szansę na rozwój oraz wzrost udziału w rynku.

 

Nowoczesna technologia informatyczna daje ogromne możliwości i pozwala na zbudowanie wyjątkowego systemu do zarządzania biznesem vendingowym. Wykorzystanie kompleksowego, stworzonego specjalnie pod potrzeby vendingu systemu jest absolutnym wymogiem dla dalszego rozwoju biznesów automatów samosprzedających.

 

evendo-zarządzanie dla vendingu – kompleksowe narzędzie dla vendingu

evendo-zarządzanie dla vendingu – kompleksowe narzędzie dla vendingu

  • iOpen
  • IT-Stream
  • Automaty używane
  • All4Vending
  • PSV
 

Copyright © 2013 evendo | Wykonanie: IT-Stream