evendo

O projekcie

 

evendo - zarządzanie dla vendingu to e-usługa, której projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu stworzony został nowoczesny technologicznie zintegrowany system zarządzania dla firm prowadzących biznes vendingowy.

 

16 grudnia 2011 roku Spółka evendo złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach naboru 2/2011 POIG 8.1 i już w kwietniu 2012 roku okazało się, że projekt evendo-zarządzanie dla vendingu znalazł się wśród elitarnej grupy 91 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach tego unijnego programu. Należy wspomnieć, że w ramach tego rozdania zostało złożonych aż 746 projektów, co świadczy o innowacyjności i ekskluzywności projektu evendo.

 

Projekt e-usługi evendo-zarządzanie dla vendingu realizowany jest więc przy współudziale dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 8. oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Numer naboru: 2/2011

Kwota dofinansowania: 342 405 PLN

Zasięg projektu: Krajowy

Rynek docelowy: Polska

 

Uzyskane dofinansowanie pozwoliło zrealizować projekt z odpowiednio dużym rozmachem oraz nakładem sił i kosztów, takim jaki był konieczny do uzyskania pożądanego efektu końcowego, czyli technologicznie bardzo zaawansowanego i profesjonalnego systemu, wyjątkowego polskiego rozwiązania do zarządzania biznesem vendingowym, systemu jakiego nie było nie tylko w Polsce ale nie ma również w wielu bardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej.

  • iOpen
  • IT-Stream
  • Automaty używane
  • All4Vending
  • PSV
 

Copyright © 2013 evendo | Wykonanie: IT-Stream