evendo

Koszty a korzyści

evendo - same korzyści dla vendingu          

 

Zakup systemu evendo to z jednej strony konieczna a z drugiej najlepsza inwestycja w Twój vendingowy biznes. evendo-zarządzanie dla vendingu to kompletny i efektywny system zarządzania dla Twojej Firmy, dzięki któremu spodziewać się możesz poprawy wszystkich istotnych parametrów biznesu vendingowego. Szybki wzrost efektywności codziennej pracy a jednoczesne zmniejszenie kosztów bieżącej działalności natychmiast spowoduje wzrost rentowności biznesu, konkurencyjności rynkowej a dalej wzrost przychodów i dynamiczną ekspansję.

 

Korzyści

 

  • bieżąca informacja o wszystkich parametrach biznesu vendingowego: magazyny, sprzedaż, awarie, gotówka. Zestaw informacji natychmiast po zalogowaniu się do systemu gwarantuje podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych,
  • wbudowane schematy procesów charakterystycznych dla vendingu gwarantują powtarzalność działań (realizowanych przez pracowników) i uszczelniają przepływy towarów i gotówki co gwarantuje zminimalizowanie do zera ujemnych odchyleń towarowo-pieniężnych,
  • łatwe wykonywanie codziennych obowiązków dla wszystkich Twoich pracowników gwarantuje wzrost wydajności ich pracy,
  • bieżąca i szczegółowa informacja o stanie automatów przynosi wymierne oszczędności w obszarze kosztów dojazdu do automatów,
  • płatności bezgotówkowe, sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, prowadzenie aktywnej sprzedaży daje możliwości osiągnięcia dodatkowych, finansowych korzyści

 

Prowadząc biznes vendingowy przy wsparciu systemu evendo szybko dostrzeżesz o wiele więcej korzyści niż te wymienione powyżej.

 

Koszty

 

Na koszt zakupu systemu evendo-zarządzanie dla vendingu składają się:

* wszystkie ceny są cenami netto

 

Licencja systemu evendo (licencja obejmuje 10 automatów off-line) 49 zł
Każdy następny automat w trybie off-line 5 zł
Automat w trybie on-line 10 zł
Transmisja danych 5 zł

 

Koszty urządzenia telemetrycznego evendo:

 

Terminal transmisyjny evendo 499 zł
Modem GSM* 99 zł
Czytnik RFID* 199 zł
Master MDB* 249 zł

*opcje dodatkowe

 

Korzyści są zawsze większe od kosztów – założenie główne systemu evendo, to tylko kwestia krótkiego czasu, aby przekonać się jak wdrożenie systemu evendo-zarządzanie dla vendingu wpłynie na ekspansję biznesu vendingowego.

 

evendo-zarządzanie dla vendingu – już jutro wzrost przychodów
  • iOpen
  • IT-Stream
  • Automaty używane
  • All4Vending
  • PSV
 

Copyright © 2013 evendo | Wykonanie: IT-Stream